Млади специалисти трупат професионален опит в община Ардино

Общество

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан назначи двама млади специалисти на работа по проект „Нова възможност за младежка заетост“.

Сейнур Алиева ще работи в отдел „Инвестиционни проекти“, а Семра Дурхан в отдел „ГРАО“. В следващите шест месеца те ще имат възможността да натрупат професионален опит.

Сейнур и Семра са завършили висшето си образование в Техническия университет в София. Те изказват своите искрени благодарности към общинския кмет инж. Изет Шабан, затова че им е дадена възможността да се включат в екипа от специалисти.

„Ние сме мотивирани по отношение на работата и сме готови да придобием специфичните умения в изискваната област“, заявиха Семра и Сейнур.