Откриха учебна стена „По пътя на електрическия ток“ в ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“

Общество

На церемония по откриване на учебната 2020/2021 г. в ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко Войвода“ в град Кърджали EVN и училището откриха нова учебна стена – „По пътя на електрическия ток“. Тя представя пътя на електрическата енергия – производство, пренос и разпределение. Toва е поредната учебна стена, открита от EVN. Други такива има също и в професионални гимназии в Пловдив, Бургас и Ямбол.

EVN и ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ си сътрудничат от няколко години в дуалното обучение на ученици. В рамките на сътрудничеството между компанията и училището се подготвят кадри за професионалното им развитие в сферата на електротехниката. Общо 42 ученици от гимназията се обучават във форма на дуално обучение.

На церемонията присъстваха инж. Антоанета Сендова, директор на ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“, г-н Никола Чанев, областен управител на Кърджали, Веселин Господинов, ръководител Клиентски енергоцентър Кърджали на Електроразпределение Юг  и други.