Благоустрояването край обновеното дере в Нови пазар е на финален етап

Общество

Активно продължава изграждането на улицата, която се намира в непосредствена близост до благоустроеното през миналата и началото на тази година дере, преминаващо през чернооченското село Нови пазар.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман, при посещението си на строителната площадка, бе информиран от техническия ръководител на обекта за текущите дейности по изпълнението му. Осман заяви, че строително-монтажните работи са на довършителен етап. В началото на следващата седмица предстои асфалтирането на трасето.

Вече е отстранена съществуващата асфалтова настилка. Изградени са тротоари. Оформени са паркоместа, съобразени с достъпа за инвалиди и зелено пространство. Отделно новопостроените жилищни сгради са включени към съществуващата канализационна мрежа за отпадни води. Там от няколко години с високи темпове се оформя нов квартал.

Кметът на общината подчерта, че основна цел на екипа му е подобряване качеството на живот и създаване комфорт на населението на общинския център. Той увери, че ангажиментите и дейностите по приетата капиталова програма за 2020 г, по които работи община Черноочене, ще продължат.

Исмет ИСМАИЛ