Икономиката спечели още два европейски проекта

Общество

ПГИ отново показа, че е сред училищата, които успешно работят и печелят европейски проекти по програма Еразъм +. Към вече одобрените два проекта по Ключова дейност 1 гимназията добави още два нови проекта, по които ще се работи през следващите две години. Единият от тях е с тема „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“,  сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“. Проектът е насочен към 24 ученици от гимназията, които ще имат възможността да посетят партньорските училища от Португалия, Латвия, Италия и Турция, където ще обогатят своите знания и умения в интеркултурна среда.

Другият проект със заглавие „Английски език за специални цели – съществена подкрепа за учителите по чужд език по професията чрез прилагане на Съдържателно-Езиково Интегрирано обучение (СЕИО) в сферата на професионалното образование“, отново е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 –  „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“,  сектор „Професионално образование и обучение“. Той е насочен към учители и има за цел придобиване на нови компетенции, свързани с тяхната преподавателска работа. В процеса на реализиране на проекта ще бъдат създадени и два интелектуални продукта. Училищата ще изградят система за управление на обучението MOODLE, като система за електронно обучение, съставена от много слоеве, за да допълни обучението лице в лице, а също така ще бъде и изработено мобилно приложение за подобряване на владеенето на английски език на професионалното ниво от учениците. Партньори по проекта са училища и обучителни организации от Полша, Холандия и Англия.

Дейностите по двата нови проекта ще бъдат в изключителна полза за обучаеми и за учители в ситуации на преминаване от редовна форма на обучение към електронна, както и ще допринесат за надграждане на уменията и компетенциите на педагогическия състав от гимназията. Учениците ще имат възможността не само да участват в обучителни срещи, но и ще се запознаят с други култури и обичаи. Участието в отделните дейности и събития е предпоставка за осъществяването на нови контакти и нови приятелства за всички участници.