Серж Рангони: Честита 60-а годишнина, Театрално-музикален център – Кърджали!

Култура

Честита 60-а годишнина, Театрално-музикален център – Кърджали!

Скъпи г-н Бочуков,

Скъпи колеги и творци от Театрално-музикален център – Кърджали,

Скъпи приятели на театъра,

Искам да Ви поздравя от името на Европейската театрална конвенция, европейската мрежа на обществени театри, екипа й и нейния Борд на директори, за 60-ата годишнина на Театрално-музикален център – Кърджали.

Само преди няколко месеца Вие взехте решение да се присъедините към Европейската театрална конвенция като първия в историята български театър, член на нашата европейска мрежа.

Вярвам, че това е било решение, опиращо се на истинското желание на хората, създаващи театър в Театрално-музикален център – Кърджали, да се свържат с партньори от цяла Европа и вашият труд да се включи в международната карта на изкуствата. Не можехме тогава да предвидим онова, което носеха месеците напред и колко важна ще бъде солидарността, която е в сърцевината на работата на Европейската театрална конвенция, когато театрите трябваше да се затворят и всички пътувания да бъдат отменени по време на пандемията от „Ковид-19“.

Тъй като в момента отново отваряме все повече от залите си из Европа, трябва да наблегнем на факта, че театърът е съществена част от европейското културно и езиково многообразие и че съвременното творчество е основното условие при насърчаването на това многообразие за запазване и засилване на европейското културно наследство. Като представители на най-жизнената от формите на изкуството, ние се стремим да стигнем до по-широка и по-разнообразна публика, предлагайки сцените си на едно открито и обхватно европейско общество. Съвместната ни работа трябва поради това да се базира на принципа на творческата свобода на изразяване и демократичните европейски ценности на равенство, търпимост, липса на дискриминация и солидарност, както и да се ангажираме със сложното си настояще, за да създадем бъдещето.

Тръгвайки по този път заедно с Театрално-музикален център – Кърджали, чрез нови отношения, обмен и бъдещо сътрудничество е чудесен подарък, който сте направили на себе си и на нас!

СЕРЖ РАНГОНИ

ПРЕЗИДЕНТ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ТЕАТРАЛНА КОНВЕНЦИЯ,

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА „ТЕАТЪР ДЬО ЛИЕЖ“, БЕЛГИЯ