Ученици от ПГОД „Евридика“ демонстрираха уменията си по математика

Общество

Приключи допълнителното обучение по математика за учебната 2019/2020 година на учениците от ПГОД „Евридика“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Участниците в групата по Математика  демонстрираха  достигнатите през годината умения, за усвояване на математически знания и своята увереност, че могат да преодолеят всички трудности по предмета. Отговаряха на въпроси, свързани с ключови теми от задължителния учебен материал за 9 клас. Всички споделиха своите впечатления от извършената работа през учебната година, заявиха, че допълнителните занятия по математика са им помогнали да преодолеят голяма част от трудностите и да се справят по-добре с усвояването на задължителния учебен материал по математика в училище. Хазел Халил – ръководител на групата, подчерта, че е много важно учениците да продължат усърдната работа по математика и в бъдеще, защото математическите знания са основа за доброто усвояване на бъдещата им професия.

Вашият коментар