ГЕРБ иска мораториум върху продажбата на детски и спортни площадки

Общество

Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ – Кърджали искат мораториум върху продажбата на имоти-общинска собственост, върху които са изградени детски площадки и спортни съоръжения на открито, създаване на публичен регистър /база данни/ за местоположението и актуалното им състояние, както и електронно приложение за локализацията и визуализацията им. Предложението е входирано в деловодството на ОбС и ще се гледа на предстоящата сесия на 29 юли. Мотивите на вносителите са, че детските и спортните площадки имат социална функция, осигуряват условия за отдих, почивка и физическа активност на населението, особено в градските зони, и следва да бъдат защитени от вандализъм и застрояване. Считаме, че проблемът е обществено значим и трябва да бъде решен в интерес на всички граждани, смятат съветниците от ГЕРБ. По този начин ще се систематизира и актуализира информацията за наличните детски площадки, игрища и фитнес на открито, ще се улесни тяхната поддръжка и ще може да се упражнява по-ефективен контрол за запазването им в добро експлоатационно състояние. Предложението съдържа и образец на електронно приложение за локализация на съоръженията.