134 са свободните места в област Кърджали за трето класиране за седмокласниците

Общество

От днес започна подаването на документи за участие в трето класиране за седмокласниците. В област Кърджали обявените свободни места за трети етап са 134 в общо 221 паралелки.

За трето  класиране учениците подават заявление до началника на РУО – Кърджали. За разлика от първите две класирания, кандидат-гимназистите могат да пренаредят желанията си в зависимост от свободните места. Подаването на заявленията започва ще продължи до 27 юли.

В училищата-центрове задължително се представя оригинал на свидетелство за основно образование. То удостоверява,  че ученикът още не е записан никъде. Учениците, които са записани на първо или второ класиране, но са изтеглили документите си, не могат да кандидатстват онлайн, а само в едно от определените училища-центрове.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли, а записването на приетите на трети етап на класиране е до 30 юли.

Ето и пълен списък на обявените свободни места за трето класиране, обявен на сайта на РУО-Кърджали:

Име на училището Код на училището Код на паралелката Име на паралелката Брой свободни места
СУ „Васил Левски“ – Ардино 909201 2992 Икономист- информатик 8
СУ „Васил Левски“ – Ардино 909201 2987 Софтуерни и хардуерни науки 5
СУ „Христо Ботев“ – Джебел 909301 3026 Софтуерни и хардуерни науки 1
ПГ „Руска Пеева“ – Джебел 909314 2380 Техник на селскостопанска техника 9
ПГ „Руска Пеева“ – Джебел 909314 2310 Ресторантьор 8
СУ „Паисий Хилендарски“ – Припек 909315 2721 Природни науки 23
СУ „Отец Паисий“ – Кирково 909401 2977 Хуманитарни науки 4
СУ „Отец Паесий“ – Кирково 909401 2979 Машини и системи с ЦПУ 14
СУ „Н.Й.Вапцаров“- Бенковски 909402 2995 Обществени науки 8
СУ „Н.Й.Вапцаров“- Бенковски 909402 2996 Природни науки 7
СУ „Христо Ботев“ – Чорбаджийско 909403 2983 Софтуерни и хардуерни науки 0
СУ „Васил Левски“ – Крумовград 909501 2846 Природни науки 0
СУ „Васил Левски“ – Крумовград 909501 2849 Предприемачески 0
СУ „Васил Левски“ – Крумовград 909501 2850 Чужди езици 0
ПГТ „Христо Смирненски“ – Крумовград 909503 2965 Малък и среден бизнес 5
ПГТ „Христо Смирненски“ – Крумовград 909503 2966 Автотранспортна техника 8
ОбУ „П.К.Яворов“ – Токачка 909509 2969 Природни науки 8
СУ „В.Димитров – Майстора“ – Кърджали 909101 2990 Изкуства -ИИ 4
СУ „В.Димитров – Майстора“ – Кърджали 909101 2991 Изкуства -Музика 10
СУ „Йордан Йовков“ Кърджали 909103 2978 Предприемачески ИИ/АЕ 0
СУ „Йордан Йовков“ Кърджали 909103 2980 Предприемачески ИИ/НЕ 0
СУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали 909106 2950 Чужди езици АЕ/ИсЕ 0
СУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали 909106 2951 Чужди езици АЕ/НЕ 0
СУ „Отец Паесий“ – Кърджали 909105 2998 Софтуепни и хардуерни науки Мат 0
СУ „Отец Паесий“ – Кърджали 909105 2999 Софтуепни и хардуерни науки БЗО 0
СУ „Отец Паесий“ – Кърджали 909105 3000 Природни науки – ИТ 0
СУ „Отец Паесий“ – Кърджали 909105 3001 Природни науки – АЕ 0
ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали 909107 2232 Чужди езици АЕ/НЕ 0
ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали 909107 2233 Чужди езици АЕ/ИтЕ 0
ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали 909107 2235 Чужди езици НЕ/АЕ 5
ПГИ „Алеко Константинов“- Кърджали 909108 2973 Оперативен счетоводител 0
ПГИ „Алеко Константинов“- Кърджали 909108 2974 Икономист информатик 0
ПГИ „Алеко Константинов“- Кърджали 909108 2975 Финансист 1
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Кърджали 909109 2988 Готвач 2
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Кърджали 909109 2989 Хотелиер 8
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Кърджали 909109 2993 Кетъринг 13
ПГ „Васил Левски“ – Кърджали 909110 2238 Техник на транспортна техника 10
ПГ „Васил Левски“ – Кърджали 909110 2240 Машинен техник 26
ПГОД „Евридика“ – Кърджали 909111 2981 Производство на облекло от текстил 9
ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ – Кърджали 909112 1908 Електрообзавеждане на производството 7
ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ – Кърджали 909112 1915 Компютърна техника и технологии 2
ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ – Кърджали 909112 1926 Електрообзавеждане на транспортна техника 3
ПГ СГС 909113 2779 Трайни насаждения 17
ПГ СГС 909113 2815 горско и ловно стопанство 19
ПГС „Христо Смирненски“ – Кърджали 909114 2984 Строителство и архитектура 9
ПГС „Христо Смирненски“ – Кърджали 909114 3027 Градинардство 18
ОбУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Стремци 909138 2970 Природни науки 15
СУ „Н.Й.Вапцаров“- Момчилград 909601 2938 Чужди езици 0
СУ „Н.Й.Вапцаров“- Момчилград 909601 2939 Софтуерни и хардуерни науки 2
ПГТХВП „Св.св. Кирил и Методий“ 909603 2945 Производство на облекло от текстил 0
ПГТХВП „Св.св. Кирил и Методий“ 909603 2947 Хлебар – сладкар 0
СУ „Христо Смирненски“ – Черноочене 909701 2963 Природни науки 0
СУ „Христо Смирненски“ – Черноочене 909701 2968 Икономическо развитие 10
        285

След трети тур приключва централизираният прием, а за останали свободни бройки до старта на учебната година го организират училищните директори. Неприетите никъде подават документи направо в училищата.