Завишават броя на децата в групите в детските градини

Водещи, Общество

Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на  община Кърджали над максималния с до 3 деца предлага кметът д-р инж. Хасан Азис. Проекторешението ще бъде гледано на предстоящото заседание на ОбС и предвижда завишението да бъде за учебната 2020/2021 година –  от 15 септември 2020 година до 14 септември 2021 година.

Мотивът за мярката е недостигът на места в общинските детски градини, както и опитът от изминалата година, който показва, че завишаването не е довело до посещаемост над максималния норматив от деца в група.

Завишаване ще има при условие, че са спазени здравните изисквания към детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата.

Големият брой подадени заявления за учебната 2020/2021г. оставя много деца извън класиранията в детските градини. От друга страна почти във всяка детска градина има редовно отсъстващи деца, особено през студените месеци. Детските градини разполагат с много добра материална осигуреност за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата, достатъчна площ и леглова база, гарантираща сигурността и безопасността им.

Завишеният брой списъчен състав на децата няма да се отрази върху качеството на възпитателно – образователния процес, тъй като предучилищния сектор разполага с достатъчен и добре квалифициран човешки ресурс, технически средства и дидактичен материал, подчертава кметът и не се налага допълнително финансиране със средства от Бюджета на Община Кърджали.

Освен това предложение, на общинската сесия предстои да бъдат актуализирани Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали  и Списък на защитени детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2020/ 2021 г.

Арда нюз

 

Вашият коментар