Местният парламент решава да наложи ли мораториум върху продажбата на общински имоти с детски площадки

Общество

Предложението за мораториум върху продажбата на общински имоти, на които има изградени детски площадки и съоръжения за спорт на открито е на групата съветници на ГЕРБ.

На територията на община Кърджали са изградени детски площадки и съоръжения за спорт на открито, използвани редовно от населението, но към момента не съществува актуална, подробна и точна информация за състоянието им, техния брой и местоположение, отбелязват вносителите. Затова вносителите предлагат също да бъде създаден публичен „Регистър на детските площадки и съоръженията за спорт на открито на територията на община Кърджали“, както и електронно приложение за локализацията и визуализацията им.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия на ОбС, насрочена за 29 юли.

Вашият коментар