Филип Синапов издаде фолклорен сборник

Култура

Филип Синапов представя своя първи фолклорен сборник, носещ заглавието „Пиленце, пъстро славейче, пееш ли, пиле, плачеш ли…“. Той влючва 25 народни песни с клавирен аранжимент за женски и мъжки глас. Подредбата им е по функция – т. е. по това къде и кога са се изпълнявали в миналото. По тематика преобладават любовните, хайдушките и сватбените песни. Към всяка една от тях е поставен кадър на различни женски и мъжки народни носии. Сборникът се издава от пловдивско здателство. Рецензент на сборника е проф. д-р Костадин Бураджиев – зам.ректор на Академията за музикално и танцово изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. Настоящият сборник ще бъде в полза на всички ученици и студенти в различните музикални паралелки, училища и университети. Представени с клавири песните ще участват в класови срещи и отделни изпити.
Певецът Филип Синапов има амбиция за издирване и популиализиране на автентични песни от Родопската фолклорна област.