Одобриха първите два проекта за достъпна среда в Момчилград

Общество

Първите два проекта в Момчилград по новата Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност вече са одобрени. Това стана със съдействието на общинска администрация, чиито служители помогнаха на кандидатите при изготвяне на проектните предложения.
Единият одобрен проект е на Сдружение на собствениците „Добросъседство“. Те спечелиха финансиране, с което ще се изгради рампа и ще бъде монтиран платформен подемник във вход „В“ на бл. 11, намиращ се на момчилградската улица „Сан Стефано“. Другият одобрен проект е на Жилищно-строителна кооперация „Момчил Войвода“, в която членуват живеещи в блок на едноименната улица. Във вход „Д“ ще се монтират два платформени подемника – един външен и един вътрешен.
Общата стойност на двата проекта е 127 462.97 лв.
Право да кандидатстват за финансиране по програмата имат хора от града и останалите населени места, живеещи както в блокове, така и в къщи. От програмата могат да се възползват хора с трайни увреждания.