Чанев разпореди проверка на скандален строеж

Водещи, Общество

Жители на блок 2 в кв. „Възрожденци“ поискаха съдействието на областния управител във връзка с ограждане и предстоящо застрояване на частен имот под прозорците им, което, по думите им, възпрепятства достъпа до домовете им, затруднява движението и създава предпоставки за ПТП. Те протестират и срещу премахването на бетоновия праг и металните ограждения на тротоара, изградени да предпазват приземните етажи на блока от наводняване при всеки проливен дъжд. Хората заявиха, че водят дългогодишна кореспонденция с общината, но са препращани от специалист на специалист в търсене на подкрепа. Внесли са и подписка. „Ще изискам от РДНСК да извърши незабавна проверка на строителните книжа на инвеститора и да упражни контрол за съответствие със законовите норми. Ще сезирам и общината за необходимостта от неотложен ремонт на улицата, по която следва да преминават жителите на блока, както и поставянето на отводнителна шахта, пое ангажимент Никола Чанев. Той бе категоричен, че презастрояването е един от основните проблеми на областния град и че местната власт не прави необходимото, за да защити правата на гражданите. „Формално няма нарушение при ограничаването на имота. За съжаление при одобряването на подробния устройствен план на квартала, местната власт не се е допитала до хората и не се е съобразила с възраженията им. Това води до противопоставяне между обитателите на блока и интереса на инвеститора. Недопустимо е  хората да бъдат превръщани в заложници на безпорядъка и липсата на визия в градското планиране, заключи областният управител.