Община Момчилград иска култовия център край Татул за 10 години

Общество

Община Момчилград поиска от министъра на културата да й бъде предоставен за ползване и управление „Култов център – Татул“. Обектът е недвижима културна ценност от национално значение и е публична държавна собственост. В момента се управлява от Министерство на културата. Община Момчилград иска археологическия комплекс да й бъде предоставен безвъзмездно за 10 години. Само така ще може да се кандидатства с проекти по различни програми. Целта е да се намерят източници за финансиране, за да се извършат различни дейности като реставрация, консервация, експониране и социализация. През годините под въздействието на неблагоприятни метеорологични явления има нанесени щети върху археологическия паметник. Отстраняването им не е по силите на община Момчилград и единствения начин да се съхрани емблематичния за България обект е да се намери външно финансиране. Реализирането на проекти би направило култовия център по-атрактивен за български и чужди туристи.