Награди за алековци в националния конкурс „Млад икономист – 2020г.“

Общество

За поредна година ученици от Професионална гимназия по икономика  „Алеко Константинов“, гр. Кърджали печелят награди в националния конкурс „Млад икономист“. Тази година той бе под надслов:  „Гласът на младите за силна икономика”  на тема „Моята идея за дигитализация в образованието и бизнеса“, който традиционно се организира от Съюза на икономистите в България.

Впечатляващо за настоящия конкурс е, че в хода на подготовката на  темата, дигитализацията се превърна в реално предизвикателство за българското образование, за българското семейство и цялото ни общество. Положително е, че в разработката се споделя личният  опит и се дават  идеи и предложения за използването на дигиталните технологии в училищата.

Нека да се насърчим с това, че както в българските училища, така и на работните места, ние се справяме с това – дигиталните технологии да се превръщат в най-полезните ни средства на труд в дейностите, за които сме отговорни пред себе си и обществото.

С грамота за успешно представяне в конкурса , класирали се с над 30 точки  в категорията „Ученици“ са наградени Есра Мюмюн Азиз и Дуйгу Мехмед Сюлейман от XI В клас с ръководител Недялка Фучиджиева – учител по икономически дисциплини.