„Топъл обяд у дома“ за 200 души в Кърджали до 24 юли

Общество

До 24 юли продължава реализирането на програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“ в община Кърджали

„В този изключително тежък за всички момент подкрепата на  200 жители от Община Кърджали  по  проекта,  се оказа важна, ефективна и адекватна на нуждите на хората, които поради възраст или тежко здравословно състояние и продължителна изолация, в условията на обявената извънредна ситуация – COVID-19  са в затруднение да осигурят прехраната си“, каза Хайрие Садък, управител на Домашен социален патронаж Кърджали.

Програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“ се финансира от Агенцията за социално подпомагане. Тя стартира в общината  в първият работен ден на май, първоначално за 33 работни дни, след което периода на изпълнение бе удължен.

По нея се осигурява топла храна на 200 лица от  община Кърджали от три целеви групи. Сред тях лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

Втората група са уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

А третата обхваща и лица, който поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Топлият обяд се приготвя и доставя до дома на потребителите в гр.Кърджали от Домашен социален патронаж, а в 5 населени места от община Кърджали, където има функциониращи детски градини: с. Перперек, с.  Мост, с. Широко поле, с. Чифлик и с.Стремци.

Храната, която се доставя до дома им и е здравословна и разнообразна. Тя включва супа, основно ястие, хляб и при реализирани икономии и десерт.Топлият обяд се приготвя при стриктно спазване на санитарно-хигиенните условия и се доставя индивидуално пакетиран, при съблюдаване на всички противоепидемични мерки.