Кметът на Ардино инспектира работата по водопроводната мрежа в 3 села

Криминале

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан направи инспекция  на строително-монтажните дейности по изпълнение на проект за рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Бял извор, Брезен и Ябълковец. Той първо посети Брезен, където е предвидено да бъде подменена част от съществуващият водопровод, намираща се извън горските терени, както и на водопроводите до махалите Потайник и Босилково. След това посети и Ябълковец, където е предвидено да се подмени част от съществуващата водопроводна мрежа. Констатирано бе, че и в двете населени места, строителните работи вървят с ускорени темпове. Проектът е на обща стойност 4 611 882 лева, а крайният срок за изпълнение е 29 юни 2021 г.

Гюнер ШЮКРИ