Доброволци на БМЧК – Бенковски в битка с разпространението на наркоманията

Общество

На 26.06.2020г. доброволците на БМЧК от клуб „Помощ за щастие” към СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Бенковски също изразиха своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

Доброволците изработиха постер по темата и свои листовки, като посланията, които отправяха към хората бяха за правилния избор и  кога човек да може да каже „ не“ на употребата им.

Младите червенокръстци смятат, че липсата на достатъчна и обективна информация подвежда голяма част от хората, да тръгнат по път, от който много често няма връщане назад.

Според тях, трябва да се наблегне на активно и целенасочено включване на училището и младите хора в дейности, насочени към информиране за рисковете от употреба на дрога, развиване на социални умения и компетенции, формиране на нагласи за здравословен начин на живот, повишаване на гражданската активност, както и предлагане на алтернативна ангажираност на свободното време.

Вашият коментар