Проверяваме онлайн за невръчени глоби от КАТ

Общество

От 24.06.2020г справка за невръчени глоби може да се направи през портала на МВР. Проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН.

Проверката може да направите на следния адрес: e-uslugi.mvr.bg.

До този момент справки можеха да се правят само за дължими глоби по влезли в сила фишове, електронни фишове и наказателни постановления.