Нов председател има Окръжния съд в Кърджали

Водещи, Общество

След изслушване от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, заместник-председателят на Окръжен съд – Кърджали Веселина Кашикова е избрана за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кърджали. На заседанието от 19 юни кандидатурата й подкрепиха единодушно всички присъстващи 12 членове на колегията.
Процедурата за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кърджали е обявена от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет през месец май 2019 г. Кандидатурата на съдия Веселина Кашикова бе единодушно подкрепена от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Кърджали.
Съдия Кашикова има над 30 години юридически стаж, изцяло в съдебната система. Била е последователно младши прокурор в Районна прокуратура – Момчилград, районен прокурор на Районна прокуратура – Момчилград, заместник – районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали, съдия в Районен съд – Кърджали, председател на Районен съд – Кърджали, съдия в Окръжен съд – Кърджали. От 2009 година е заместник – председател на Окръжен съд – Кърджали. Има най-високия ранг „съдия във ВКС и ВАС”.