Покана

Обяви

За публично обсъждане на Проекта за План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2019-2020 година
В изпълнение на Решение №103/30.04.2020г.на Общински съвет –Кърджали:
На 17 юни от 17,30 ч. в залата на Бизнесинкубатора ще се проведе публичното обсъждане на проектоплана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2020-2022г.Материали по Проекта са представени на електонната страница на общината www.kardjali.bg