Продължава приема на предложения за реконструкция на фонтана в Ардино

Общество, Обяви

Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция и/или премахване и благоустрояване на фонтана и прилежащия терен в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“.

Напомняме Ви, че проектните идеи следва да съдържат съвременни технологични решения, придаващи естетичен вид на терена, както и монтаж на инсталация и монумент за подходяща паркова среда.

В проектните идеи могат да бъдат включени и елементи имащи връзка с 60-годишнината от обявяването на Ардино за град, подобряване на парковата и архитектурна среда, както и свързани с природо-географските и исторически дадености на Община Ардино.

Краен срок за подаване на проектните идеи – 31.07.2020 г.