Отварят детските градини в община Кърджали на 1 юни

Водещи, Общество

Отварянето на детските градини на територията на община Кърджали ще започне от 1 юни, като това ще става единствено и само след съгласуване с родителите. Това заяви ресорният заместник-кмет Веселина Тихомирова. Тя е провела среща  с директорите на детските градини. Били са обсъдени детайлно всички мерки, които са необходими за организиране на дейността в градините и яслените групи за възстановяване на занятията на децата. По данни, подадени от директорите, се очаквало към 50 % посещаемост на базата на заявено желание от страна на родителите.

До отварянето на детските градини от 1 юни, ангажимент на родителите е да подпишат и подадат декларация за информирано съгласие, че са запознати, и че  ще спазват новите правила за работа на детските заведения. „В тази връзка отговорността за решението за посещаване на  детска градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които ги посещават. Още повече, че физическият контакт  при общуването между децата и с персонала, който се грижи за тях е неизбежен”, коментира Тихомирова.

Тя подчерта, че е препоръчително децата,  за които има възможност да се грижи възрастен, да си останат вкъщи. „Това важи в още по-голяма степен за децата живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина или ясла се изисква ползването на обществен транспорт”, каза Тихомирова. По думите й анализът на ситуацията  в момента показвал, че опасността съвсем не е преминала и ако родителите могат да намерят друго по-безопасно решение, да не изпращат децата си в детската градина.

Родителите трябва да знаят и още нещо важно, а то е, че няма да се изисква представяне на медицинска бележка за здравословното състояние на детето,  при подновяване на посещенията в детската градина, нещо което е  задължително в нормални условия при по-дълго отсъствие, каза Тихомирова.

В момента се извършват всички противоепидемични мерки за привеждане на градините в съответният вид за работа в условията на пандемия. Освен дезинфекция на сградите, се работи и по откритите пространства на дворовете, където вече е окосено. Предстои и обезпаразитяване.  Децата ще бъдат приемани в детската градина след като им бъде премерена температурата. Ако  дете  е с наличие на един или повече симптоми, като кашлица, задух,  висока температура, то ще бъде изолирано незабавно в предназначени за целта помещения, докато бъде изведено от детската градина и осъществена връзка с родителите.

Контролираното възобновяване на дейността на детските градини в община Кърджали ще бъде извършено при стриктно спазване на мерките за организиране на дейностите в детските градини  и детските ясли.

Зам.-кметът припомни още, че в края на май изтича срокът за подаване на заявление за прием в детските градини за новата учебна година. Той бе удължен с един месец поради извънредното положение, но последната възможна дата да се направи това е 29 май.