327 377,80 лева са дарените средства за болницата в Кърджали

Общество

327 377,80 лева са постъпилите дарения в областната болница от началото на пандемията, отчете проф. д-р Тодор Черкезов. Към 20 май са изразходвани 326 766,83 лева. Най-голяма сума е дадена за закупуване на медицинска апаратура – 160 112,12 лева. С тях са закупени респиратори, монитори, инфузионни помпи, пулсови оксиметри, електрокардиографи, кугел апарат. 43 155,05 лева са дадени за медицинско обзавеждане – медицински легла, шкафчета, перални за работно облекло, спално бельо, бойлери, кислородни постове. 16 230,76 лева за използвани за закупуване на медицински консумативи – тестове, хранителни среди, тампони, реактиви за PCR и други. За лични предпазни средства и дезинфектанти са похарчени 56 651,23 лева. 49 999,67 лева са изразходвани за материално стимулиране на персонала от първа линия, каквато е била волята на дарителите. Таксите за различни банкови операции са на стойност 617,97 лева.