Расим Муса се пенсионира, закриват длъжността омбудсман

Водещи, Общество

Досегашният омбудсман Расим Муса се пенсионира, а длъжността обществен посредник в община Кърджали се закрива. Това ще гласуват общинските съветници на предстоящото на 28 май заседание. Расим Муса сам е проявил желание да освободи поста и да излезе в пенсия. Той направи опит да се кандидатира за втори мандат, но не получи подкрепата на две трети от съветниците, каквото е изискването. Въпреки това остана на поста повече от година, защото местните политически сили не успяха да намерят компромисна фигура, която да оглави поста. Предложението за закриването на длъжността идва от председателят на групата съветници от ДПС Лятиф Расим. Той посочва като мотиви, че конфигурацията в общинския съвет е приблизително подобна към момента, когато не се е стигнало до избор на омбудсман. Друг мотив е процедурата за финансово оздравяване на общината и оптимизиране на разходите й. Общественият посредник и сътрудниците му харчеха по около 80 000 лева годишно от общинския бюджет, а ефекта от работата им клонеше към нула. Общински съветници пресметнаха, че за целия период от съществуването на длъжността e струвало над 1 милион лева на данъкоплатците.