За първи път в историята си Общинският съвет в Кърджали ще заседава онлайн

Политика

16 точки са включени в дневния ред на педстоящото заседание на ОбС в Кърджали, насрочено за 30 април.

За първи от съществуването си разпоредителният орган ще заседава онлайн. Преди това онлайн ще заседават и ПК към ОбС.

Това се прави съобразно Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, който позволява провеждането на заседания чрез виртуално участие.

Общинският съвет в Кърджали е направил предложение пред Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/  да се провеждат онлайн заседания. Чрез  НСОРБ предложението на Общинския съвет е прието от Народното събрание.

Това съобщи председателят на ОбС в Кърджали – Юсеин Ахмед.