Общинa Ардино продължава да приема идейни предложения за реконструкция на градския фонтан

Общество, Обяви

Община Ардино продължава да приема предложения по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния градски парк. Идейните предложения могат да бъдат придружени с кратък текст, илюстрация, скица или чертеж, които да са съвместими с парковата и архитектурната среда на град Ардино.

„Целта е да направим центъра на Ардино още по-красив и привлекателен. След като получим достатъчно на брой предложения, ще пристъпим към следващи стъпки по инициативата“, заяви кметът на общината инж. Изет Шабан.

Гюнер ШЮКРИ