Пазарът затваря днес и след 16 април до второ нареждане

Общество, Обяви

Със заповед № 378/ 11.04. 2020 г. на кмета на община Кърджали се
преустановява функционирането на общински ,,Пазар на производителите“ ЕАД гр. Кърджали и на всички цветни борси на 12.04.2020г. и от 16.04.2020г. до второ нареждане.
Дава се възможност в периода от 13.04.2020г. до 15.04.2020г. включително, търговците на пазара и цветните борси да реализират своята продукция, в т.ч. и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч. социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.

Заповедта на кмета е във връзка с чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-199/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България.