От днес маските са задължителни

Общество, Обяви

Със заповед № 377/ 11.04. 2020 г. на кмета на община Кърджали
всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места /в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др./ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал и др./.
За целите на тази мярка обществени са и местата и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване /в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги/.

Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020г. включително.