ГЕРБ: Програмата за развитие на туризма на общината не разглежда този сектор като приоритетен за местната власт

Политика

Общинската програма за развитие на туризма не разглежда този сектор като приоритетен за местната власт, категорични са съветниците от ПП ГЕРБ. Тя е повърхностна и се нуждае от преработване. В нея липсват основни компоненти, отсъства профилът на потребителите на туристическата услуга, няма визия за развитие, нито поглед върху това какъв туризъм следва да се популяризира в Кърджали – културно-исторически, еко, бизнес и др. Една такава програма трябва да почива на обстоен анализ за предпочитанията на туристите – какъв тип отдих търсят, за колко време, дали са семейства или индивидуални туристи, български граждани или чужденци и т.н. За жалост, така поднесен документът не съдържа никаква  конкретика, което го прави напълно пожелателен. Той не дава отговор дори на въпроса защо община Кърджали харчи 20 000 лева за издръжка на туристически център, който на практика не работи, реагира общинският съветник Веселина Юрукова.

„Природните и културно-историческите дадености на област Кърджали благоприятстват едно по-интензивно развитие на туризма и водещата му роля в стопанския живот. На практика обаче, и отчетът за миналата година, и програмата за развитие на туризма през 2020 г говорят за липса на сериозен, задълбочен поглед върху този ключов сектор. Изводът, който се налага е, че общинска администрация не е заинтересована да развива туризъм,. Обидно е да отчитаме брой участия на изложения и борси и разходи за „туристически обекти и атракции“, при положение, че много от тях са с трайно занемарена съпътстваща инфраструктура и това е публична тайна. Няма да подкрепим нито отчета, нито програмата, те са огледало на едно нищонеправене“, категоричен бе председателят на групата Гроздан Колев.