Променят се разписанията на междуселищните автобусни линии в община Момчилград

Общество

Поради намалелия пътникопоток и от съображения за сигурност на пътуващите граждани заради обявеното извънредно положение в страната са преустановени всички линии от републиканската и областната транспортна схема в Община Момчилград.
Изпълняват се единствено част от общинската транспортна схема, като часовете са редуцирани и се изпълняват само определени курсове.
Превозвачите са уведомени за новите разписание от кметовете на населени места, до които возят пътници. Указано им е да информират редовните пътници относно промените в разписанията.
Всички превозвачи са инструктурани да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощието.
Актуализираната транспортна схема е качена в сайта на Община Момчилград. Срокът на изпълнение е до отмяна на извъредното положение в България.

Вашият коментар