Село Главник се отдели от кметство Жълтуша

Общество

По искане на населението на ардинското село Главник, „Държавен вестник“ (брой 26 от 23 март 2020 г.) публикува Решение № 46 на Общински съвет – Ардино за отделянето на населеното място от кметство Жълтуша. От датата на обнародване в „Държавен вестник“, решението за отделянето на Главник от Жълтуша влиза в сила.

Кметът на общината инж. Изет Шабан издаде заповед, с която административното обслужване на населението в село Главник временно да се изпълнява от Софка Кехайова, технически сътрудник в кметство Жълтуша.

Предстои промяна в структурата на Общинската администрация, която ще се приеме с решение на местния парламент за назначаването на кметски наместник.

Гюнер ШЮКРИ

 

Вашият коментар