Няма да се дължат наеми за общински имоти в Момчилград за времето на извънредно положение

Водещи, Общество

Физически лица и фирми, които ползват помещения на община Момчилград и не развиват дейност заради обявеното извънредно положение в страната, няма да дължат наеми. Решението беше гласувано единодушно от общинските съветници по предложение на кмета на общината Илкнур Кязим. Няма да са дължими и сумите по договорите за тротоарно право. Облекченията влизат в сила от 13 март и важат до отмяната на извънредното положение в България.
„Целта ни е да подпомогнем хората и малкия бизнес в тези трудни за всички нас дни. Общинските съветници гласуваха единодушно предложението, за което им благодаря. Само ако сме заедно и сме единни можем да преодолеем трудностите“, заяви Илкнур Кязим. По време на сесията тя запозна общинските съветници с мерките, предприети от община Момчилград за предотвратяване разпространението на коронавируса.
Общинските съветници одобриха и тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Момчилград. Клетва положи нов съветник от ДПС – Ахмед Шуаиб. Той влиза в общинския съвет на мястото на Гюлюзар Исмаил, която в началото на март беше назначена за заместник-кмет на община Момчилград.

Вашият коментар