Агенцията за социално подпомагане предлага ел. услуги заради обявеното извънредно положение

Общество

Уведомяваме Ви, че на електронната страница  на Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Коронавирус COVID-19“ е публикувана Инструкция за ползване на   електронни административни услуги, предоставени от Агенцията за социално подпомагане в условия на обявено извънредно положение.

Създадена е възможност освен на приемна, същите да се подават чрез Системата за  електронно връчване с Персонален идентификационен код(ПИК) на Националния осигурителен институт или квалифициран електронен подпис, на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор.

Това съобщиха от РДСП – Кърджали.

 

 

                  

 

 

 

Вашият коментар