Училищата в Момчилград прилагат успешно дистанционното обучение

Общество

Дистанционно обучение се прилага успешно във всички училища на територията на община Момчилград след обявяването на извънредно положение в страната заради COVID-19. Това заяви ресорният заместник-кмет по образование Гюлюзар Исмаил. Тя допълни, по този начин училищата придобиват опит за дигиталзиация, а учителите имат възможност да се квалифицират при използването на новите технологии в класната стая.
Училищата ни прилагат успешно едно от новите въведения на Министерството на образованието и науката за електронни дневници. Целта е оценките и забележките на учениците да бъдат достъпни онлайн за тях и за родителите им. Системата дава пълна информация за писмени и устни изпитвания, класни работи и родителски срещи.
Ежедневно се подават справки към РУО за броя учители и ученици, които не могат да се включат онлайн поради липса на устройство или интернет връзка. За децата със специални образователни потребности се извършват консултации по телефон, като се разговаря с родители и настойници от Центровете за настаняване от семеен тип.
„Учителите ни ще се справят с предизвикателствата, пред които е изправено обществото ни. Радващо е, че успяват да се адаптират бързо към промените, които обхващат и сферата на образованието”, каза още Гюлюзар Исмаил.