Отлагат провеждането на офроуд феста заради коронависура

Спорт

Кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис със заповед №270/10.03.2020г. забранява  провеждането на международното мероприятие   Офроуд  състезание  ,,Кърджали 5х4 Офроуд Фест“  на   територията  на община Кърджали в  периода  12-15 март  2020 год.

Провеждането на международно мероприятие се отлага до преминаване на рисковия период от разпространението на  COVID-19  на територията на Република България. Разпорежда се да бъдат преустановени всички подготвителни дейности, свързани с организацията на мероприятието.

Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, във връзка с Решение от проведено на 10.03.2020 год. заседание на кризисния щаб, определен със Заповед №265/05.03.2020 год. на Кмета на община Кърджали, съвместно с участието на представители на Областния кризисен щаб и организаторите на международно мероприятие,,Кърджали 5х4 Офроуд Фест“, Настоящата Заповед  ще се доведе до знанието на организаторите   и всички заинтересовани страни – ОДМВР,  РДПБЗН,  ЦСМП  и клуб ,,4х4 Адвенчър“ гр. Троян, за сведение и изпълнение.