Организаторите на подписката за Дома на културата не дойдоха на среща с кмета на общината

Общество

Кметът на община Кърджали  инж.Хасан Азис отправи днес на заседание на ОбС покана за среща към  присъстващите в залата предполагаеми  представители на инициативния комитет, който събра подписка против оптимизацията в Общинския център за култура и младежки дейности /ОЦКМД/. Срещата трябваше да се проведе в общината след приключване на заседанието. Инж.Азис изчака около 30 минута в кабинета си организаторите на подписката, но те така и не се появиха.

Преди началото на срещата въпросните лица, присъствали на сесията, публикуваха снимки от среща с областния управител Никола Чанев, който подкрепи исканията им.

Организаторките, чиито имена и телефони за контакт липсват във внесената в общинска администрация подписка не сметнаха за необходимо да дискутират  въпросите, касаещи Общинския център за култура и младежки дейности /ОЦКМД/ с кмета на община Кърджали, която финансира с общински средства бюджета на Дома на културата. Поведението им  общинска администрация приема като знак, че  подписката не е организирана за поставяне на конкретен проблем, а е дирижирана и организирана от друга институция за постигане на други цели.