Общинските съветници в Кърджали приеха програмата за развитие на спорта на община Кърджали за 2020г

Водещи, Общество

С 38 гласа „за“ и двама „въздържал се“, Общинският съвет в Кърджали прие План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2020 година.

Гласуването беше поименно.

Кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис заяви, че въпреки ограничените финансови средства, общината прави всичко възможно,  за да продължи да финансира спортните клубове.

Срещу План – програмата за развитието на спорта в общината се изказа съветникът от „Демократична България“ – Радослав Милев. По думите му, общинска администрация не осигурява достатъчно средства за развитието на спорта, за сметка на налетите средства в покрития басейн, който в момента не функционира.

В злата на Бизнес инкубатора, където се провежда днешното редовно заседание на ОбС, присъстват 40 общински съветници. От тях 38 подкрепиха План – програмата за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортния календар за 2020 година.

Радослав Милев от „Демократична България“ и Мехмед Ходжа от ДОСТ гласуваха „въздържал се“.

Арда нюз