Генералният консул на Турция се срещна с кмета на Кърджали

Водещи, Общество

Кмeтът нa oбщинa Кърджали инж. Хасан Азис проведе днес официална среща с Хюceин Eргaни, гeнeрaлeн кoнcул нa Турция в Плoвдив. На срещата присъстваха и Юсеин Ахмед, председател на ОбС и Лятиф Расим, зам.-председател на ОбС-Кърджали.

Инж. Азис запозна турския дипломат с  промишлената зона на община Кърджали,  чуждестранните инвестиции в града, сред които са и капиталовложения на турски компании, привлечени от общинското ръководство. Кметът допълни, че намеренията са условията и възможностите за инвестиции в Кърджали да бъдат представени на срещи с бизнеса в побратимените общини в Турция.

Инж. Азис разказа за реализираните проекти с европейско финансиране, сред които е и приключилият наскоро проект за образователната инфраструктура, по която бяха извършени основен ремонт и оборудване на 5 училища и беше открита нова детска градина.

 

По време на разговорите беше коментиран ходът на строителството на новата джамия в кв. „Прилепци“,  сътрудничеството и взаимоотношенията на община Кърджали с  побратимени турски общини.Обсъдени бяха възможности за сътрудничество на местно ниво по проекти в областта на културата, образованието,туризма, спорта.