В Ардино организират Фестивал на Родопското мляко

Водещи, Култура

На 8 и 9 август за първи път в Ардино ще се организира Фестивал на Родопското мляко „Ардино 2020“, под патронажа на кмета на общината инж. Изет Шабан. Община Ардино е известна със своите мандри. Екологично чистите млечни продукти са разпознаваеми както в страната, така и в чужбина.

Основните цели на фестивала са популяризиране на дейността и продукцията на местните производители. Създаване на условия за обмяна на опит между производители на мляко и млечни продукти от страната. Предоставяне на възможност за осъществяване на културен обмен  между участниците от различните региони на страната. Ще бъдат осигурени щандове, на които всеки участник ще може да изложи продукцията си. Ще бъде организирана кулинарна изложба с ястия от мляко и млечни продукти. Изданието няма да има конкурсен характер и възрастова граница на участниците. В него може да участват производители на мляко и млечни продукти от цялата страна. Всеки производител ще получи грамота и сувенир от домакина на фестивала. Заяви за участие ще се приемат до 20 юли на емайл: chitalishteardinobg@yahoo.com

В рамките на изданието  фолклорни изпълнители от цялата страна ще представят своето изкуство пред жителите и гостите на град Ардино. С фестивала на Родопското мляко  градското народно читалище „Родопска искра 1921“ стартира поредица от културни мероприятия посветени на 100-годишния му юбилей през 2021 година.

Организатори на фестивала са община Ардино и читалище „Родопска искра“.

Гюнер ШЮКРИ