Минималната здравна вноска през 2020 става 24,40 лв.

Общество

От 01.01.2020 г. размерът на месечния осигурителен доход е 610 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрирани земеделски стопани е 420 лв.

Размерът на здравноосигурителната вноска се запазва 8 на сто – или минималната вноска за здравно осигуряване става 24,40 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 3 000 лв., съобщиха от офиса на НАП в Кърджали.