Почти 11 милиона повече събраха данъчните в Кърджали

Водещи, Икономика

2019 е била успешна година за офиса на НАП в Кърджали в изпълнението на плана за приходите, отчете директорът на приходната администрация г-жа Елван Гюркаш.

Тя съобщи, че през 2019 г.  са събрани 161 713 888 от данъци и осигурителни вноски. Сумата е с 10 865 984 повече в сравнение с 2018 г., като ръстът е 7.20 %.

От  корпоративен данък в бюджета са влезли 11 854 795, като увеличението с 34 182 лв. Увеличение има и при ДДС ,където плана е изпълнен 102,76 %,и ръст  от 18,07 %, като в абсолютна  сума увеличението е 3 936 792 лв. Събраната сума от здравни и социални осигуровки е 94 310 188 лв., което е в повече с  6 311 141  и ръст от 7,17 %. Като причини за по-добрите резултати директорът на офиса г-жа Елван Гюркаш отчете визията на НАП за насърчаване на доброволното начало и действията, предприети за събиране на стари задължения.