ПГ „Руска Пеева“ в Джебел става общинско училище, правителството прехвърли сградата на общината

Общество

Министерският съвет обяви имот – публична държавна собственост за частна – държавна собственост и го прехвърли на Община Джебел за образователни дейности. Той се намира на ул. „Иван Вазов“ № 20 в гр. Джебел и представлява 17 773 кв. м от терен с обща площ 17 917 кв. м заедно с четири сгради в него. Досега имотът е бил в управление на Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Професионална гимназия „Руска Пеева“ – гр. Джебел. Предоставянето му в собственост на общината е във връзка с промяната на училището от държавно в общинско.