Инж.Изет Шабан: Бюджет 2020 е балансиран и за всяко населено място в община Ардино ще бъдат предвидени инвестиции

Общество

Публично обсъждане на проектобюджета на Община Ардино за 2020 година се проведе в заседателната зала на общинския съвет. На него участие взеха  кметът на общината инж. Изет Шабан, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметовете Наско Кичуков и Неджми Мюмюнходжов, представители на различни институции, общински съветници, кметове, граждани.

Главният счетоводител на община Ардино Фатме Хаджисаид представи основните параметри на Бюджет 2020 с приходите, разходите и капиталовата програма за 2020-та година.

Кметът инж. Изет Шабан заяви, че Бюджет 2020 е балансиран и за всяко населено място на територията на общината ще бъдат предвидени инвестиции.

Гюнер ШЮКРИ