Проектът за Бюджет 2020 влезе във всички населени места в Джебелско

Водещи, Общество

Проектът за бюджет`2020 на Джебел влезе във всички населени места, а жителите дадоха мнения и препоръки за заложените приходи и разходи за периода. Обсъждания се проведоха във всичките 38 кметства на общината. Обиколката на кмета Неджми Али и екипа му приключи вчера със срещи в Припек, Контил, Щерна, Черешка, Тютюнче.

В разговорите с хората кметът Неджми Али отбеляза, че успоредно с обсъждането по места на финансовите параметри, стартира и етапът на изпълнение на всички поети ангажименти по време на предизборната кампания. За целта във всяко село, в което предстои асфалтиране на улици, технически лица извършваха замервания с пътно измервателно колело.

Освен ремонт на улици, хората по места настояват за детски площадки, поставяне на допълнителни улични лампи, решаване на проблеми с водоснабдяването.

Обсъжданията на проектобюджета преминаха при засилен интерес от жителите на община Джебел.