Започнаха срещите на кмета на Ардино с жителите по места за подготовката на Бюджет 2020

Общество

Срещите с жителите на населените места се провеждат по предварителен график, а интересът, при който преминават, непрекъснато се увеличава. Днес кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметът на общината Наско Кичуков и общинският съветник Шахин Байрямов се срещнаха с жителите на кметските наместничества на Стояново, Мусево, Паспал,  Седларци и Еньовче.

Кметът инж. Изет Шабан запозна присъстващите с работата на общинската администрация, както и със спечелените проекти по време на програмния период от 2014 до 2020г. „Ние сме един отбор и ще продължим да работим за благото на хората и малките населени места. Ще дам всичко от себе си за община Ардино и нейното бъдеще“, заяви инж. Изет Шабан.

Присъстващите на срещите оцениха положително извършената работа от общинска администрация по ремонта на пътищата и мероприятията по благоустрояването през 2019 г. и поставиха проблеми, свързани с пътната инфраструктура, водоснабдяването, ремонти на гробищни паркове и др.

До приемането на Бюджет 2020 кметът на общината инж. Изет Шабан ще се срещне с жителите на всички населени места на територията на общината. Постъпилите предложения ще бъдат взети под внимание при изготвянето на окончателния вид на бюджета, преди да бъде внесен за гласуване от Общинския съвет през февруари.

Гюнер ШЮКРИ