От дрехи до железария на традиционния пазарен ден в Ардино

Общество

Дрехи, обувки, домашни стоки, сувенири, пердета, железария… Всичко може да се намери по време на традиционния пазарен  ден в понеделник в  Ардино.

 

Снимки: Гюнер ШЮКРИ