17 на сто спад в достъпа до интернет в Кърджалийско през 2019 г.

Общество

В област Кърджали 67.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в района е отбелязан спад от 16.9 процентни пункта, сочи справка на Националния статистически институт. В област Кърджали през 2019 г. 57.5% от лицата на възраст 16-74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. В сравнение с 2018 г. този показател бележи спад от 9.9 процентни пункта.
Делът на редовно използващите интернет през 2019 г. средно за страната е 66.8%. По този показател област Кърджали е на 23-то място сред областите в страната. Мъжете в областта са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 58.9 и 56.4%.
Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование. В област Кърджали 95.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 87.5% от лицата със средно и 21.6% от лицата с основно или по-ниско образование. Относителният дял на използващите редовно интернет от хората с основно или по-ниско образование в област Кърджали е сред най-ниските в страната. Единствено в област Кюстендил стойността е по-ниска – 6.8%. Средно за страната стойността на този показател е 37.2%.
През 2019 г. в област Кърджали 16.6% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт. Областта заема 17-то място сред областите, а средната стойност за страната е 25.4%. Значително е намалението на делът на лицата в областта, използвали онлайн услуги на
публичната администрация спрямо 2018 г. – с 20.6 процентни пункта.