Учредиха втори клуб на БМЧК в Момчилград

Общество

В община Момчилград бе учреден втори клуб на БМЧК към  Духовното училище с подкрепата на директора на учебното заведение Ахмед Бозов.  По време на учредителното събрание 17 –те нови членове взеха решение клуба да носи името „Вяра“.  За координатор на клуба бе избрана Ая Муафак Аласаад, а за зам.–координатор – Алпер Еминефенди . За делегат на областното общо събрание на Клубовете на БМЧК, което ще се проведе на 23.01.2020 година бе избран координаторът на клуба.

Новите доброволци, които практически вече участваха в съвместна благотворителна кампания заедно с връстниците си от клуба „ Надежда“ към ПГ по ТХВП,  имаха възможността да се запознаят с приоритетите на областната младежка организация и да планират дейността си за 2020 година  под вещото ръководство на наставника на двата клуба  Мария Димова, зам.–председател на Общинската организация на БЧК- Момчилград.

Гости на събранието бяха Жана Чакърова- Шукерска – директор на Секретариата, Радостина Николова , Светломира Димитрова – специалисти в ОС на БЧК и представители на Клуба на БМЧК „ Надежда“.