Децата на  Кърджали рисуват бъдещето

Общество

За пета поредна година Общински детски комплекс, гр.Кърджали и фирма „Глобал нет“ организират Областен конкурс за детска рисунка „Бъдещето през моите очи”.

Целта на конкурса е да открива, популяризира и подпомага развитието на детския талант в областта на изобразителното изкуство и да стимулира децата за творческа изява.Темата „Бъдещето през моите очи” дава възможност на малките художници да разгърнат своето въображение и мечти, като направят творческа интерпретация във всички възможни посоки – семейство, приятелство, добротворчество, природа, архитектура, градове на бъдещето, високи технологии,  превозни средства, космос и др.

В конкурса могат да участват всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г. с не повече от 2 живописни или графични рисунки, с материали по избор.  Размерите на  рисунката трябва да са 35/50 см. На гърба на всяка творба трябва да има  информация за името на ученика, клас, възраст, училище, ръководител, телефон. Критериите за оценяване са композиция, оригинална идея и колорит на рисунката.

Класирането на участниците ще се извърши в три възрастови групи: І група:  6 – 10 г.;  ІІ група:  11 – 14 г.; ІІІ група: 15 – 18 г. Ще бъдат присъдени  І, ІІ и ІІІ награда, както и поощрителни награди за всяка възрастова група.

Наградите са осигурени от фирма „Глобал нет”.

Рисунките  трябва да се предадат в  ОДК  до 11.02.2020 г. Откриването на изложбата „Бъдещето през моите очи” ще се състои на 20.02.2020 г. от 15.00 часа в Детската художествена галерия на ОДК – Кърджали.